Skip to main content

Er zijn heel veel factoren van invloed op het productieproces of delen hiervan. Eén van de meest voorkomende oorzaken die de Overall Equipment Efficiency (O.E.E.) drukt is de (interne) logistiek.

De complete O.E.E. is opgebouwd uit vele deelfactoren (KPI´s), waarvan er meerdere vaak moeilijk te meten zijn. Factoren zoals kwaliteit zijn vaak heel moeilijk op te nemen in de O.E.E., omdat in veel gevallen er een grote tijdspanne is tussen het moment van produceren en het beschikbaar komen van de kwaliteitsgegevens (soms is het product al bij de klant).

De meeste bedrijven beginnen met een deel-implementatie van een O.E.E., simpelweg omdat het bepalen van alle (complexe) O.E.E.-factoren soms zeer kostbaar kan zijn. S&S Systems is echter in staat om met geavanceerde technologieën en gezond out-of-the-box-denken zelfs complexe KPI´s op eenvoudige en betaalbare wijze inzichtelijk te maken.

Er is niets mis met een deel-implementatie van een O.E.E. Echter, kan deze makkelijk een vertekend beeld geven.

Als business intelligence system integrators staan we bedrijven bij gedurende het ontwerp van een passende O.E.E. We geven advies en begeleiding bij het bepalen van O.E.E.-factoren (KPI´s) en implementeren waar nodig additionele infrastructuur.

Het ontwerpdocument is de eerste noodzakelijke stap van een O.E.E.-realisatie.

Het samenstellen van een O.E.E., welke werkelijk inzicht verschaft in de efficiency van het proces of de bottleneck-procesdelen, vereist het samenkomen van gegevens uit allerlei soorten bronnen zoals:

  • De operators
  • Sensoren & detectie-systemen
  • PLC's
  • Planning

(Klik op bovenstaande afbeelding)